Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt uw kind heel gemakkelijk hier inschrijven.

Misschien fijn om te weten, maar u bent geen inschrijfgeld verschuldigd en uw inschrijving is pas definitief als de plaatsing schriftelijk is bevestigd

Hoe kan ik de opvang opzeggen of wijzigen?

Indien u (een deel van) de opvang wilt opzeggen of wijzigen, dan kunt u een e-mail sturen naar: administratie@kinderopvangsterrenrijk.nl

Kinderopvang Sterrenrijk hanteert voor het opzeggen van de plaatsingsovereenkomst of het verminderen van dagdelen een opzegtermijn van één maand. De opzegging gaat in op de 1e dag van de eerstvolgende maand. Voor kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, stopt de opvang automatisch op de dag na de 4e verjaardag van uw kind. Verlenging is uiteraard mogelijk, maar dient u zelf aan te vragen.

Per kalenderjaar mag een contract 1x kosteloos gewijzigd worden. Vanaf een 2e keer wijzigen worden er extra kosten in rekening gebracht van €50,00 per wijziging. Deze administratieve kosten zijn niet aftrekbaar voor de kinderopvang toeslag. Let op, in een aanvraag kunnen meerdere contract wijzigingen zitten.

Ik heb mijn kind ingeschreven. Wat gebeurt er daarna?

U ontvangt een automatische bevestiging van uw inschrijving en inloggegevens voor het kindouderportaal, KOVnet. De medewerker van planning bekijkt de plaatsingsmogelijkheden en u ontvangt binnen 14 dagen een plaatsingsvoorstel in uw mail.

Vindt er nog een gesprek plaats voordat de opvang start?

Jazeker! Vier weken voorafgaand aan de eerste opvangdag neemt de mentor contact op met de ouders voor het inplannen van een intake gesprek. Tijdens dit gesprek worden alle bijzonderheden besproken. Ook worden de wendagen ingepland. 

Wat is het ouderportaal, KOVnet?

Wij maken gebruik van het ouderportaal van KOVnet. Deze app kunt u installeren op uw telefoon en de inloggegevens ontvangt u van ons bij uw inschrijving.
Via het digitale schriftje worden er foto’s met u gedeeld. Zorgeloos werken en weten dat uw kind in goede handen is. Hoe fijn is dat! Ook kunt u de afwezigheid van uw kind hierin doorgeven en zijn de ruil- en extra dagen hierin eenvoudig aan te vragen. Super handig! In het ouderportaal vindt u eveneens het contract, de facturen en de jaaropgave.

Kan ik ook een dag ruilen of extra opvang afnemen?

Een keer een extra dag(-deel) opvang afnemen, bovenop de reeds gereserveerde dagen of dagdelen, is mogelijk op aanvraag. Ruilen van een dag of dagdeel is ook mogelijk. 

De aanvraag moet minimaal 2 weken van tevoren worden aangevraagd via de ouderlogin. Ruilen kan alleen twee weken voor of twee weken na de gevraagde datum plaatsvinden. Ziektedagen kunnen niet worden geruild. Ruilen kan niet een jaar later plaatsvinden. Bijvoorbeeld: 20 december kan niet geruild worden met 1 januari. Dit heeft te maken met de verschillende uurtarieven per jaar en met de jaaropgave. Ruilen is kosteloos en kan alleen geruild worden met een gelijkwaardige dag. Bijvoorbeeld: een BSO dag kan niet worden geruild met een vakantiedag. Er kunnen geen ruilingen achteraf plaatsvinden, deze moeten vooraf de beoogde datum worden aangevraagd. De (assistent)leidingevende(n) zullen hun uiterste best doen om aan de wens van ouders tegemoet te komen. Het kan echter voorkomen dat door een kort tijdsbestek of hoge bezetting in de stamgroep wij het verzoek moeten afwijzen.

Wat moet ik meenemen als ik mijn kind breng?

De tarieven zijn inclusief verzorgingsproducten én luiers. Wij verzorgen ook vers bereide warme maaltijden. 

Kinderopvang Sterrenrijk stimuleert een gezonde levenstijl: daar hoort gezonde voeding bij. Voor de kinderen die gebruik maken van de dagopvang (opvang voor kinderen van 0 jaar tot 4 jaar) zijn alle maaltijden inclusief. De kinderen krijgen op de dagopvang rond 12.00 uur een warme maaltijd, behalve de peuterplusgroepen. Op de peuterplusgroepen nuttigen zij de warme maaltijd om 16.30 uur, zo kunnen zij makkelijker aansluiten op het ochtend- en middagprogramma van de basisschool. Daarnaast krijgen alle kinderen op de dagopvang een fruitmaaltijd, een broodmaaltijd en een cracker/rauwkost maaltijd. 

De kinderen die gebruik maken van buitenschoolse opvang krijgen een cracker en/of rauwkost moment aangeboden, daarnaast kunnen zij optioneel gebruik maken van de warme maaltijden tegen een tarief.

Verder is een speen, knuffel en tasje met schone kleding altijd fijn.

Is Kinderopvang Sterrenrijk het hele jaar door geopend?

Kinderopvang Sterrenrijk is dagelijks van 07.00 uur tot 19.00 uur geopend. Kinderopvang Sterrenrijk is gedurende het hele jaar geopend m.u.v. de week tussen kerst en oud en nieuw en de reguliere feestdagen. De dagopvang is gedurende de schooltijden ook geopend. De buitenschoolse opvang is van 07.00 uur tot 08.30 uur en van 14.00 uur tot 19.00 uur geopend. Tijdens studiedagen en vakanties kunnen de kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang van 07.00 uur tot 19.00 uur terecht bij Kinderopvang Sterrenrijk. Een studiedag moet dan wel op een dag vallen welke in uw pakket is opgenomen anders moet hier een extra bezetting voor worden aangevraagd. Studiedagen zullen door de betreffende school gecommuniceerd worden met ouders. U kunt een overzicht van de gesloten terugvinden op onze website onder, contact.

Wat gebeurd er als mijn kind ziek is?

De afwezigheid van de kinderen wordt door ouders voor 08.00 uur gemeld. Dit kan via de ouderlogin of telefonisch. De dagen kunnen niet worden ingehaald.

Wordt uw kind ziek tijdens de opvangdag, dan nemen wij contact met u op en overleggen we over het ophalen. Wij hanteren bij ziekte de richtlijnen van het RIVM. 

Wat zijn de kosten van de kinderopvang?

Indien ouders werken of studeren ontvangt u, via de Belastingdienst, een bijdrage genaamd kinderopvangtoeslag.

De hoogte van de Kinderopvangtoeslag is voor elk gezin verschillend. Deze hoogte wordt bepaald aan de hand van het verzamelinkomen van de ouders; hoe hoger ingeschaald, hoe minder er procentueel vergoed wordt. Ook maakt het uit hoeveel kinderen er naar de opvang gaan: Voor het eerste kind wordt minimaal 33,3% van het uurtarief vergoed, voor elk volgende kind minimaal 67,1%. Op onze website vindt u een rekentool waarmee u heel eenvoudig uw netto kosten kunt berekenen.

Wanneer moet ik de kinderopvangtoeslag wijzigen?

De jaarlijkse wijzigingen in tarieven worden medio november aan de ouders gecommuniceerd.

Geef uw wijzigingen in het tarief en/of uren op tijd door aan de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u een onjuist bedrag aan Kinderopvangtoeslag ontvangt. Voor alle wijzigingen die u moet doorgeven aan de Belastingdienst verwijzen wij u naar de website www.toeslagen.nl of naar de Kinderopvangtoeslag app.

Hoe gaat de betaling van de factuur?

Betaling van facturen vindt een maand vooruit plaats en uitsluitend via automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt 1 maand (rond de 26e) vooraf van uw rekening afgeschreven. Voorbeeld: voor de maand juli zal er rond 26 juni geïncasseerd worden. Het overeengekomen maandbedrag omvat eveneens afwezigheid bij ziekte en/of vakantie van uw kind(eren). De tarieven worden jaarlijks herzien aan de hand van de reële kostenontwikkeling.

Wat gebeurt er als ik mijn baan verlies?

De Belastingdienst hanteert de regel dat ouders, na het verliezen van hun baan, daarna nog drie maanden recht hebben op Kinderopvangtoeslag.

Voor hoeveel uur kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Waar vind ik het LRK-nummer van de locatie?

Het LRK-nummer vindt u op de eerste pagina van uw plaatsingsovereenkomst. Dit nummer heeft u nodig voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag.