Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeHet SterrenrijkNaschools aanbod

Naschools aanbod

Er is voor kinderen na schooltijd wat te doen; dat is onze basis. Dit kan zijn van een stripboek lezen tot sportieve voetbalpotjes en van creatief met stof zijn tot lekkere gerechtjes koken. Gezamenlijk zetten wij een uitgebreid en breed aanbod neer met als doel dat alle kinderen vanaf 4 tot 13 jaar hun talenten kunnen ontdekken en hun kennis over de wereld kunnen verbreden. De Campuspartners zorgen voor de invulling van de activiteiten. Hierbij is het van belang dat kinderen keuzevrijheid hebben en dat ze de ruimte krijgen om te socializen, te rusten of juist nieuwe kennis/vaardigheden te vergaren. Een kind dat lekker in z’n vel zit en nieuwe mogelijkheden tot talent-ontplooiing aangereikt krijgt, leert talenten te ontwikkelen. Dit zal resulteren in keuzes t.a.v. vrijetijdsbesteding. De bewustwording van talenten zorgt er ook voor dat kinderen geïnteresseerd raken om hun talenten verder te ontwikkelen. Zo zien wij bijvoorbeeld dat kinderen na een workshop-reeks over textielbewerking, vaker aan de slag gaan met textiel bewerking tijdens de vrije momenten. Ze zijn door de workshops geïnteresseerd geraakt, ze hebben vaardigheden geleerd en kunnen deze nu zelfstandig toepassen.

Verbindende factor

In het naschools aanbod komen de visies van de drie organisaties bijeen. Het naschools aanbod is een verbindende factor die voor alle kinderen van de Campus toegankelijk is, dus er is ook ruimte voor buurtkinderen die geen gebruik maken van de BSO. BSO Sterrenrijk is de organisatie die na schooltijd operationeel is. Hier kan ruimte geboden worden voor nieuwe (vak)gebieden, maar kan ook verbreding aanbieden van het schoolaanbod. Interesses die op school aangeboord zijn, kunnen in naschoolse activiteiten verruimd worden.

Sterrenrijk zorgt ervoor dat de activiteiten gecoördineerd en gecontinueerd worden. Daarnaast zorgen de pedagogisch medewerkers van Sterrenrijk ervoor dat er voldoende toezicht is. De Campuspartners zorgen voor de invulling van de activiteiten. In het naschools aanbod vinden wij het belangrijk dat de talenten optimaal ontwikkelt kunnen worden en dat kennis verbreed wordt. Een breed aanbod met verschillende disciplines is daarin essentieel. Verbreding van kennis gaat gepaard met actualiteit. Daarom hebben werken wij niet met vastgestelde ateliers.  De Campus partners stellen jaarlijks de disciplines vast.  De workshops die gegeven worden zijn daarom uitdagend, out of the box en vooral erg leuk! Hieronder een aantal voorbeelden.

  • Beeldhouwen
  • Abstracte kunst
  • VR (Virtual Reality)
  • Fashion Lab
  • Digitale kunst
  • Stop Motion
  • En nog veel meer

Sportaanbod als vast onderdeel in naschools aanbod

Bewegen is goed voor de gezondheid, de motorische ontwikkeling en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs nieuwe technische vaardigheden, samenwerken, grenzen verleggen, omgaan met regels, omgaan met winst en verlies, respect en sportief gedrag. Wij investeren hier graag in! Door ons uitgebreide assortiment aan sportmaterialen (van tennisballen en basketballen tot hoepels en horden) hebben de sportmedewerkers de mogelijkheden om hun eigen sport- en spelactiviteiten te ontwikkelen.Sporten en bewegen vergroot de vitaliteit bij kinderen. Op jonge leeftijd sporten en bewegen onderdeel maken van je leefstijl draagt bij aan een gezonde leeftijd in de toekomst. Als kinderopvangorganisatie nemen we deze taak zeer serieus en zorgen we ervoor dat sporten en bewegen van zelfsprekend is. In samenwerking met verschillende partijen is het mogelijk om vrijwel dagelijks een sportaanbod te realiseren. Jaarlijks werken wij met een vastgestelde programma waarin het aanbod weergegeven staat. Daarnaast faciliteren wij in het toezicht houden op (zelfstandig gaan) en halen en brengen van de kinderen die in Nobelhorst AKT, dansles & yogales volgen. Kinderopvang Sterrenrijk zet de kennis en expertise van TIO in om na schooltijd lessen te verzorgen voor kinderen die op de BSO zitten. Wekelijks kunnen kinderen gericht gaan sporten in de grote gymzaal. Wij hebben meerdere medewerkers in dienst met de achtergrond sport en bewegen.

Tienerclub 

Het concept voor de Tienerclub van Sterrenrijk is ontstaan uit de behoefte van de kinderen die een bepaalde leeftijd bereiken. Veel kinderen in de hoogste groepen van de basisschool vinden zichzelf te groot voor de bso. Je wordt een tiener, wilt veel zelf doen, zoekt vrijheid en avontuur op maar wilt vooral ook plezier hebben met je leeftijdsgenoten. We kunnen niet ontkennen dat het een bijna een primaire behoefte is voor deze kinderen.  Sterrenrijk draagt hier dan ook met liefde een steentje aan bij! De tienerclub biedt kinderen de mogelijkheid om hun dagbesteding zelfstandig in te vullen.

 

Exclusieve workshops voor tieners
Mediawijs

Een eigen plek!
Zelf kiezen waar en met wie je speelt/chilt
Aandacht voor positief gedrag
Coaching en huiswerkbgeleiding
  Wil je wat eten of drinken? Mag je dat zelf pakken!
  In overleg met de mentor een passend aanbod verzinnen
                                                                    The sky is the limit!