Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeInformatie voor ouders

Informatie voor ouders

Ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij de organisatie. Dit is voor ons een grote steun en juichen ontwikkelingen om de betrokkenheid van ouders te vergroten toe. Ons standpunt is, dat we samen sterk staan, samen meer weten, samen meer kunnen en bovenal samen voor een sfeer kunnen zorgen die voor een optimale leef- en leersituatie nodig is. 

Ouders worden op verschillende manieren op de hoogte gehouden. De beleidsplannen zijn voor ouders inzichtelijk op locatie. Deze kunnen zij digitaal raadplegen via de tablet. Tevens kunnen ouders de beleidsplannen via de mail opvragen. Wij vinden korte lijnen korte lijnen tussen ouders en pedagogisch medewerkers belangrijk. 

Om kinderen een zo goed mogelijke opvang te bieden is een goede samenwerking met ouders van groot belang. Daartoe dient aan een tweetal randvoorwaarden te worden voldaan:

  1. Wederzijds vertrouwen: Begrip voor elkaars verantwoordelijkheid, mogelijkheden en beperkingen.
  2. Wederzijds respect: Respect van de pedagogisch medewerkers voor de ouders die de eindverantwoordelijkheid voor hun kind hebben en respect van ouders voor de professionele verantwoordelijkheid van de leiding voor hun kind.