Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeInformatie voor oudersOudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie van Kinderopvang Sterrenrijk behartigt de belangen van kinderen en ouders, bevordert de communicatie tussen de ouders en de medewerkers en adviseert over onder meer voeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid en gezondheid binnen het kindercentrum. De bevoegdheden, samenstelling, benoeming en verkiezing verlopen volgens het Reglement Oudercommissies.

Er wordt een aantal keer per jaar vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar en elke ouder is welkom als toehoorder. De afspraken zijn vastgelegd in een regelement. Het regelement is ondertekend door de leden van de oudercommissie en directie.

Houders van een kindercentrum zijn verplicht om een oudercommissie in te stellen: in principe apart per kindercentrum (volgens artikel 1.58 Wet kinderopvang). Soms bieden houders op dezelfde locatie dagopvang én buitenschoolse opvang aan. Formeel zijn dat twee (of meer) verschillende voorzieningen en dus twee (of meer) verschillende kindercentra. In de praktijk kan dit echter worden ervaren als één opvang organisatie en kan er de behoefte zijn om een gecombineerde oudercommissie in te stellen.

Kinderopvang Sterrenrijk heeft in het hart van Nobelhorst een aantal kinderopvanglocaties. In samenwerking met de twee basisscholen “Het Universum” en “De Verwondering” vormen wij een Campus in deze wijk.

In praktijk maken we veel gebruik van elkaars faciliteiten en wordt de kinderopvang op deze Campus gezamenlijk vormgegeven. De kinderopvang binnen de Campus wordt als één centrale plek ervaren en daarom is er behoefte aan een gecombineerde oudercommissie Kinderopvang Sterrenrijk Campus. De locatie De Verbeelding is geen onderdeel van Campus Nobelhorst en organiseert een separate oudercommissie. De werkwijze is hetzelfde. Indien u contact wilt opnemen met de oudercommissie van De Verbeelding dan kunt u mailen naar: ocverbeelding@outlook.com

Het doel van de gecombineerde oudercommissie is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de organisatie over de kwaliteit van de zorg binnen onze opvanglocaties (Campus Nobelhorst). Indien u contact wilt opnemen met de OC van Kinderopvang dan kunt u mailen naar: oudercommissie.sterrenrijk@gmail.com.