Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeTarieven

Tarieven

Kinderopvang Sterrenrijk hanteert verschillende pakketten.  Het uurtarief is afhankelijk van uw pakketkeuze. Onze website biedt u de mogelijkheid vrijblijvend een inschrijving te doen. Bij de inschrijving geeft u aan naar welk pakket uw voorkeur uitgaat. Na de inschrijving ontvangt u via de mail een overzicht met daarop de kosten en het uurtarief. De prijs wordt jaarlijks herzien aan de hand van de reële kostenontwikkeling. Prijswijzigingen worden twee maanden van tevoren schriftelijk kenbaar gemaakt. 

Kinderopvang toeslag

Wanneer u als ouder een studie, werk of uitkering combineert met de zorg voor kind(eren) komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Deze tegemoetkoming heet: Kinderopvangtoeslag.

Voorwaarden voor het verkrijgen van kinderopvangtoeslag is dat uw kind opgevangen wordt bij een geregistreerde opvangorganisatie. Kinderopvang Sterrenrijk is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en voldoet aan alle eisen die daaraan gesteld worden. Meer informatie vindt u op toeslagen.nl. Hier kunt u tevens de hoogte van uw recht op kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag  aanvragen. 

Pakketten Opvang

Voor de dagopvang van kinderen vanaf 0 jaar tot 4 jaar, bieden wij uitsluitend een pakket van 51 weken aan. Indien een combinatie van kinderopvang en buitenschoolse opvang plaats vindt tussen 2 kinderen (uit een zelfde gezin) dan bieden wij u de mogelijkheid een 48-weken-pakket bij ons af te nemen. Voor de buitenschoolse opvang van kinderen van 4 jaar tot 13 jaar, bieden wij verschillende pakketten aan. Dit geldt uitsluitend voor de buitenschoolse opvang. U heeft hierbij de keuze uit 3 verschillende pakketten:

  1. 40 weken pakket (alleen tijdens schoolweken);
  2. 48 weken pakket (exclusief 3 weken vakantieopvang);
  3. 51 weken pakket (opvang gedurende het hele jaar).

Bij een afname van minimaal 3 dagen o.b.v. 48 of 51 weken (per 1 kind) kan ook gebruik worden gemaakt van een pakket tot 18.00 uur (met uitzondering tijdens de vakantieopvang, tijdens vakantieweken is alleen opvang van 7.00 uur -19.00 uur mogelijk). Indien er een wijziging plaatsvindt en het aantal dagen per week minder wordt dan 3, dan vervalt deze mogelijkheid.