Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeHet Sterrenrijk

Het Sterrenrijk

Kinderopvang Sterrenrijk is een particuliere kinderopvangorganisatie, waar kinderen van 0 tot 13 jaar opgevangen worden (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang). Kinderopvang Sterrenrijk werkt samen met haar onderwijspartners aan een concept waarbij opvang en onderwijs op een evenwichtige manier samen komen en waarbij de doorgaande lijn de rode draad vormt.

We creëren een doorgaande lijn naar school en zorgen voor een warme overdracht van opvang naar school. De voorzieningen zijn gunstig ten opzichte van elkaar gelegen, zo blijven we elkaar inspireren en vormen we samen een rijke leeromgeving voor onze kinderen.

Het is onze missie om op een prettige wijze en met een innovatief karakter hoge kwaliteit kinderopvang aan te bieden. Wij als kinderopvangorganisatie gaan hierbij uit van de basisbehoeften van het kind en van de vier pedagogische basisdoelen, die professor J.M.A. Riksen-Walraven heeft geformuleerd voor de opvoeding van kinderen in het gezin en de kinderopvang. De basisbehoeften van het kind en de vier opvoeddoelen zijn elkaars aanvullende componenten in ons pedagogisch beleid.

Locaties

Missie

Door school, opvang, gezin en buurt samen te brengen, bouwen we gezamenlijk aan een leefwereld waarin de kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen. Als kinderopvangorganisatie zijn we hierin een belangrijke schakel en streven wij ernaar om een goede buurtpartner te zijn en de samenwerking met de scholen te optimaliseren; we creëren een doorgaande lijn naar school en zorgen voor een warme overdracht van opvang naar school. De voorzieningen zijn gunstig ten opzichte van elkaar gelegen, zo blijven we als buurtpartners elkaar inspireren en vormen we samen een rijke leeromgeving voor onze kinderen.

Visie

De basisscholen en opvangorganisatie hebben ieder hun eigen visie ontwikkelt waarin we elkaar ook veelal overlappen. Hieronder wordt de visie toegespitst op kinderopvang Sterrenrijk. In ons denken en handelen gaan wij uit van de volgende sterren:

 • Vertrouwd
  Vertrouwde, warme en verantwoorde zorg staat bij ons voorop.
 • Verbinding
  Samenwerking en verbinding met de buurt zorgt ervoor dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien.
 • Spelenderwijs ontwikkelen
  Spelen doen kinderen het allerliefste en spel is voor hen dé manier van leren.
 • Natuurbeleving en duurzaamheid
  Wanneer we kinderen op jonge leeftijd al in contact brengen met het plezier en het belang van de natuur, zullen zij hier later ook de voordelen van ondervinden.
 • Vitaliteit
  Wij hechten waarde aan vitaliteit en gezondheid en we gaan bewust om met voeding en beweging.

Het Sterrenrijk in beeld