Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Pedagogisch beleid

Een vertrouwde en stimulerende omgeving voor uw kind

Pedagogisch beleid
Kinderopvang Sterrenrijk heeft een pedagogisch beleid ontwikkeld waarin de pedagogische visie van onze kinderopvangorganisatie wordt beschreven. Het pedagogisch beleid is geen onveranderlijk plan. Indien er nieuwe ontwikkelingen, nieuwe ideeën of wetswijzigingen zijn, kan dit leiden tot aanpassing van het beleid. De oudercommissie heeft adviesrecht over het beleidsplan en onze pedagogisch beleidsmedewerker houdt het beleidsplan actueel.
U kunt ten alle tijden aangeven dat u het plan op locatie wilt inzien, deze is te vinden bij ons op kantoor. Indien u behoefte heeft aan een digitaal bestand kunt u dit aangeven via de mail en zullen wij u het beleidsplan toesturen. Voor verdere informatie, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Missie
Kinderopvang Sterrenrijk is een particuliere kinderopvangorganisatie, waar kinderen van 0 tot 13 jaar opgevangen worden (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang). In samenwerking met de twee basisscholen ‘Het Universum’ en ‘De Verwondering’ vormen wij een campus in de wijk Nobelhorst. Nobelhorst is een ‘groene’ participatiewijk met een dorps karakter. De campus werkt samen met ondernemers, kunstenaars, een boswachter en bewoners in de wijk. Door school, opvang, gezin en buurt samen te brengen, bouwen we gezamenlijk aan een leefwereld waarin de kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen. Als kinderopvang organisatie zijn we hierin een belangrijke schakel en streven wij ernaar om een goede buurtpartner te zijn en de samenwerking met beide scholen te optimaliseren; we creëren een doorgaande lijn naar school en zorgen voor een warme overdracht van opvang naar school. De voorzieningen van de campus zijn gunstig ten opzichte van elkaar gelegen, zo blijven we als buurtpartners elkaar inspireren en vormen we samen een rijke leeromgeving voor onze kinderen.

Visie
Kinderopvang Sterrenrijk vormt samen met de basisscholen Het Universum en De Verwondering een campus in Nobelhorst. Gezamenlijk zijn wij gericht op de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van kinderen van 0 tot 13 jaar, waarbij de doorgaande lijn de rode draad is. Bij ons staat ‘het kind centraal’.
De basisscholen en opvangorganisatie hebben ieder hun eigen visie ontwikkelt waarin we elkaar ook veelal overlappen. Hieronder wordt de visie toegespitst op kinderopvang Sterrenrijk. In ons denken en handelen gaan wij uit van de volgende sterren:

* Vertrouwd

Vertrouwde, warme en verantwoorde zorg staat bij ons voorop. Kinderen worden opgevangen in een bekende omgeving met vaste groepsleidsters. Echter beperkt de speel- leeromgeving zich niet alleen tot deze groepen, maar het kind zal onder begeleiding zijn omgeving leren verkennen om zelfstandigheid te kunnen verwerven. De kinderen worden begeleidt door onze lieve, bevlogen en geschoolde medewerkers en zij dragen zorg voor een veilig en vertrouwd groepsklimaat. We hebben een respectvolle en positieve omgang met kinderen. Samen bouwen wij een band op met kinderen, ouders en de buurt.

* Verbinding

Samenwerking en verbinding met de buurt zorgt ervoor dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien; met elkaar leren en recreëren heeft een positieve invloed op de sociale ontwikkeling van de kinderen, maar zorgt ook voor een verstevigde samenleving in de wijk. De campus werkt samen met ondernemers, kunstenaars, boswachter en wijkbewoners, gezamenlijk bouwen we aan een leefwereld waarin de kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontdekken. We organiseren regelmatig naschoolse activiteiten en workshops met en voor onze buurtkinderen en -bewoners.

* Spelenderwijs ontwikkelen

Spel is de basis in de ontwikkeling van het jonge kind. Spelen doen kinderen het allerliefste en spel is voor hen dé manier van leren. De kinderopvang speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling en daarom besteden wij veel aandacht aan spel. Om tot goed spel te komen zorgen wij voor een rijke speel- leeromgeving, die de kinderen prikkelt in hun nieuwsgierigheid. Wij besteden aandacht aan onze speelhoeken en het speelmateriaal afgestemd op de ontwikkelingsfases van de kinderen. De kinderen leren veel van vrij spel, daarnaast zijn onze pedagogisch medewerkers professionals die kinderen tijdens spel observeren en kansen aangrijpen om de kinderen in een groep verder te helpen, ze bieden dan begeleid spel. Belangrijk blijft altijd dat kinderen zich veilig voelen en genoeg tijd krijgen om in de ‘flow’ van hun spel te komen.

* Natuurbeleving

Wij bieden ruimte tot natuurbeleving, we leren kinderen genieten van het buiten zijn. Wij streven ernaar meerdere momenten op een dag met de kinderen naar buiten te gaan, zodat een kind gemiddeld 60 minuten per dag buiten is. Dit vinden wij belangrijk omdat we onze kinderen steeds meer blootstellen aan allerlei prikkels. Uit vele onderzoeken is gebleken dat de natuur of een groene omgeving bij uitstek geschikt is om te kunnen ontspannen. Wanneer we kinderen op jonge leeftijd al in contact brengen met het plezier van buiten zijn, zullen zij hier later ook de voordelen van ondervinden. Ons buitenterrein is ingericht met natuurlijke materialen en zo ontworpen om het gehele jaar door van de natuur te genieten. Daarnaast besteden we op de groepen veel aandacht aan de seizoenen, zo halen we de natuur ook naar binnen.

* Vitaliteit

Wij hechten waarde aan vitaliteit en gezondheid. We gaan bewust om met voeding en beweging. We bieden kinderen dagelijks vers fruit en verse groenten aan en beperken de hoeveelheid zout, suiker en verzadigde vetten. We stimuleren het water drinken en we moedigen ouders aan om traktaties klein en niet te calorierijk te maken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan beweging en sport. Er wordt veel buiten gespeeld en de pedagogisch medewerkers bieden ook sportieve activiteiten aan. Tevens hebben we een sportleraar in dienst die regelmatig met de kinderen extra sportactiviteiten onderneemt.