Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeKDV Sterrenrijk

KDV Sterrenrijk

Vanaf het eerste tot en met het vierde jaar maakt een kind een enorm grote ontwikkeling door. Een pasgeboren baby kan nog weinig en is volledig afhankelijk van anderen. In een paar jaar tijd leert de baby zich zelfstandig voort te bewegen, zich door middel van taal uit te drukken, te spelen met andere kinderen, zich tal van vaardigheden eigen te maken en leert het kind begrijpen wat normen en waarden zijn. Een kind groeit in een kort aantal jaren van totale afhankelijkheid naar een grote mate van zelfstandigheid. Op welke manier en in welk tempo dit gebeurt verschilt per kind. Het is belangrijk om te weten hoe de ontwikkeling in de eerste levensjaren zich over het algemeen voltrekt.  

De medewerkers van kinderopvang Sterrenrijk volgen de ontwikkeling van de kinderen, als ouder krijgt u de gelegenheid om twee keer per jaar een oudergesprek te voeren over uw kind naast de warme overdracht die u dagelijks krijgt door de pedagogisch medewerker. Alle gezellige en speciale momenten worden ook vastgelegd in een mooie portfolio map, hierin worden knutsels, verhaaltjes en foto’s verzameld van uw kindje. Dit geeft een mooie herinnering op het moment dat uw kind vier jaar oud wordt en naar school gaat.

Onze professionele pedagogisch medewerkers stimuleren het kind op de volgende vier ontwikkelingsgebieden:

 • Zintuigelijke ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Dagopvang

Bij kinderopvang Sterrenrijk worden kinderen tussen de 10 weken en 4 jaar opgevangen. Ouders hebben de mogelijkheid de kinderen vanaf 07.00 uur tot 19.00 onder te brengen in een veilige en verantwoorde omgeving, onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers. De dagopvang wordt aangeboden op onze hoofdlocatie aan de Richard Feynmanstraat 3.

Horizontale groepen

Kinderopvang Sterrenrijk werkt met horizontale groepen. In de horizontale groep worden de kinderen gerangschikt naar leeftijd. Hierdoor verschillen de leeftijden in een groep niet sterk  en kunnen er gerichte activiteiten naar ontwikkeling geboden worden. Wij bieden pedagogisch medewerkers de mogelijkheid zich verder te specialiseren in de doelgroep waarmee zij werken, dit kan zijn met een passende cursus of een leuke workshop. De dagopvang bestaat uit zes ''horizontale" basisgroepen:

 • Babygroepen: Sterretjes 1 & Sterretjes 2 
 • Dreumesgroepen: Zonnetjes 1 & Zonnetjes 2
 • Peutergroepen: Maantjes 1 & Maantjes 2

Veilige en prettige omgeving

De situatie in het dagverblijf is erop gericht om kinderen in een veilige en prettige omgeving de dag te laten doorbrengen. Dit gebeurt in een huiselijke omgeving waarbij de pedagogisch medewerkers elke dag zorgen voor een fijne sfeer en genoeg uitdaging voor het kind. Hierbij wordt zowel in groepsverband als individueel bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Om de ontwikkeling van een kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het essentieel een goed pedagogisch klimaat te realiseren. Uitgangspunten van ons pedagogisch klimaat zijn de vier opvoeddoelen:

 • Emotionele veiligheid bieden
 • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
 • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
 • De kans bieden om zich waarden en normen van de samenleving eigen te maken

De ruimtes

De kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar bevindt zich op de begane grond van ons gebouw aan de Richard Feynmanstraat. De groepen zijn speciaal ingericht voor de betreffende leeftijdscategorie.

 • Mooie groepsruimtes met het nieuwste meubilair
 • Rijke speelomgevingen
 • Ruime grondboxen voor baby’s en dreumesen
 • ‘Snoezel’hoeken
 • Open kantine; de ontmoetingsplek voor ouders
 • Natuurlijke buitenspeelplaats (deels overdekt buitenterrein voor de allerkleinsten), met o.a. een speelhuis, fiets-parcours, babybox en een modderkeuken