Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Inspectierapport

Bekijk onze recente rapporten online

Inspectierapporten
Jaarlijks beoordeelt de GGD of een kinderopvang locatie voldoet aan de Nederlandse kwaliteitseisen. Er worden verschillende domeinen onderzocht, waaronder de pedagogische kwaliteit, de veiligheid en de kennis van protocollen waar een organisatie mee werkt. De toezichthouder kinderopvang schrijft hierover jaarlijks een rapport. Al deze rapporten zijn openbaar en te raadplegen via: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Wilt u graag onze inspectierapporten inzien?
Ga naar deze website voor KDV en deze website voor BSO. Hier kunt u onze inspectierapporten inzien vanaf het jaar 2016 tot nu.

Klik op één van de volgende linken, om onze meest recente inspectierapporten te downloaden:

2018:

Sterrenrijk BSO Almere rapport

Sterrenrijk KDV Almere rapport

2019:

Sterrenrijk BSO Almere rapport

Sterrenrijk KDV Almere rapport

Sterrenrijk nieuwe pand BSO Almere rapport

Sterrenrijk nieuwe pand KDV Almere rapport

Sterrenrijk rapport BSO september 2019

Sterrenrijk rapport KDV september 2019

Voorinspectie de Verwondering 2019

2020:

Sterrenrijk BSO de Verwondering – Februari 2020

Heeft u vragen over één van onze inspectierapporten?
Neem dan contact op met één van onze leidinggevenden.