Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeBSO Sterrenrijk en peuterplusgroep Het Universum

BSO Sterrenrijk en peuterplusgroep Het Universum

Kinderopvang Sterrenrijk werkt samen met haar onderwijspartners aan een concept waarbij opvang en onderwijs op een evenwichtige manier samen komen. De doorgaande lijn vormt in deze samenwerking de rode draad. Door BSO’s en peuterplusgroepen te koppelen aan basisscholen wordt de doorgaande lijn vormgegeven en aangestuurd. Op deze manier is het voor ons mogelijk nog beter aan te sluiten op het programma- en -aanbod van de scholen. Daarnaast houden wij op deze manier de lijntjes kort: zorg en overdracht worden nu makkelijker gearrangeerd.

Over het management van de BSO en peuterplusgroep

Het managementteam van BSO Sterrenrijk wordt gevormd door Melanie (manager),  Jamy (assistent leidinggevende) en Manja (coördinator). Vanuit de jarenlange ervaring binnen onze opvangorganisatie zijn zij zich bewust van de rol die kinderopvang Sterrenrijk speelt in het leven van kinderen en hun ouder(s) en/of verzorger(s).

Als manager van BSO Sterrenrijk en Peuterplusgroep Universum stimuleer ik mijn team (en mijzelf) door creatief te zijn, te coachen en kennis over te dragen. In alles is mijn focus erop gericht ieder kind en iedere collega een fijne tijd te laten ervaren binnen de muren van onze kinderopvanglocaties. Het waarborgen van de doorgaande lijn, de zorg rondom ieder kind en ieder kind het recht laten hebben op een eigen ontwikkeling zijn belangrijke drijfveren in mijn werkzaamheden als manager. Daarnaast coördineer ik de Campus-brede workshops. 

- Melanie

Na enige jaren als manager gewerkt te hebben bij Kinderopvang Sterrenrijk ben ik tot de conclusie gekomen dat het werken met kinderen en het meegeven van onvergetelijke ervaringen mijn passie is. Daarom heb ik besloten mijn leidinggevende functie over te dragen en een assisterende rol aan te nemen als assistent leidinggevende/pedagogisch medewerker. Als assistent leidinggevende houd ik mij vooral bezig met de roosters, ruilingen en bezettingen en ben ik het eerste aanspreekpunt voor zowel ouders als collega’s. Mijn belangrijkste rol binnen deze organisatie is het delen van kennis en plezier met de kinderen die jullie aan ons toevertrouwen.

- Jamy

"Al 5 jaar werk ik met veel plezier bij kinderopvang Sterrenrijk. Als pedagogisch medewerker ben ik aanwezig op de groep, maar houd ik mij ook bezig met het coördineren van de planning en activiteiten en de praktische aansturing van de onderbouwgroepen van onze BSO. Verder ben ik actief bezig met het implementeren en toepassen van Positief Behavior Support (PBS) waarmee wij de kinderen handvatten geven om op een fijne en prettige manier met elkaar om te gaan. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen bij ons op de opvang en dat ze hier mooie en leuke momenten beleven."

- Manja

BSO Sterrenrijk

Bij onze buitenschoolse opvang worden kinderen tussen de 4 jaar en 13 jaar opgevangen. De voorschoolse opvang vindt plaats van 7.00 uur tot 8.30 uur, de naschoolse opvang van 14.00 tot 19.00 uur. Tijdens studie- of vakantiedagen is het voor ouders mogelijk de kinderen de gehele dag onder te brengen van 7.00 tot 19.00 uur.

De opvang vindt plaats in een compleet ingericht pand waar onderwijs en vrije tijd samen komen. Professionele pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een gevarieerd activiteitenaanbod en tijdens de vakanties worden er diverse leuke uitstapjes georganiseerd. De buitenschoolse opvang bestaat uit de volgende basisgroepen.

 • Onderbouwgroepen: 4 tot 7 jaar.
 • Bovenbouwgroepen: 7 tot 13 jaar.
 • Een gemengde groep: verschillende leeftijden samen.

Activiteitenaanbod

Een gevarieerd aanbod, de workshops van Kleur in Cultuur, de gymlessen en natuurbeleving staan centraal in het dagprogramma. Natuurbeleving vinden wij zeer belangrijk en vanuit dit oogpunt organiseren wij dagelijks activiteiten buiten in de natuur. Wij vinden de natuur bij uitstek de omgeving voor kinderen om te ontspannen, te ontdekken, te leren en te verwonderen.

“Wij zijn niet vies van regen, wind en modder en vinden dat elk seizoen mooie en nieuwe prikkels geeft aan de spelbeleving van het kind. Dit betekent dat kinderen en leidsters zich ook goed moeten kleden naar de weersomstandigheden”

Iedere vakantie wordt een uitdagend vakantieprogramma opgesteld. Het programma zit bomvol leuke activiteiten en uitstapjes!

Opvanglocatie

Bij BSO Sterrenrijk worden kinderen opgevangen aan de Richard Feynmanstraat 3. De locatie is voorzien van alle gemakken en beschikt over een buitenspeelterrein. De BSO is gevestigd op de eerste verdieping van ons gebouw. De ruime lokalen worden door zowel onderwijs als opvang gebruikt. Samen met sterrenschool 'het Universum' bouwen wij aan een vertrouwde en uitdagende leeromgeving voor de kinderen. Samenwerken en het delen van lokalen kent vele voordelen voor de kinderen. Naast dat het voor de kinderen een vertrouwde omgeving is, kan er mooi ingespeeld worden op de thema's waar de school mee werkt. Wij beschikken over de volgende atelier en ruimtes:

 • Kleurrijk mode-atelier
 • Uitnodigend theater
 • Stoer techniekatelier
 • Inspirerend crea-atelier
 • Chill-out area voor ontspanning en games
 • Koken in de keuken
 • Natuurlijke buitenspeelplaats, met o.a. een “coole” hut, tafeltennis, speeleiland en modderkeuken
 • Elke vakantie een uitdagend vakantieprogramma, “bomvol” leuke activiteiten en uitstapjes!

Peuterplusgroep Het Universum

Om ervoor te zorgen dat kinderen zo fijn mogelijk doorstromen naar het basisonderwijs, kunnen ze instromen in één van de peuterplusgroepen.

Sinds maart 2017 is de peuterplusgroep Het Universum gevestigd in basisschool Het Universum. In deze groep bieden wij opvang aan voor peuters vanaf 3 jaar tot 4 jaar. De opvang wordt van 07.00-19.00 uur aangeboden. De peuterplusgroepen werken volgens het thema en dagritme van de school. Tijdens onderwijstijd en na schooltijd, worden verschillende ruimtes in het schoolgebouw in deelgebruik genomen. Op deze manier maken de peuterplussers al kennis met de speelruimtes, de leerkrachten en wordt een rustige, veilige overgang gecreëerd van de peuterspeelzaal naar het onderwijs. Leidsters en leerkrachten richten gezamenlijk uitdagende speelhoeken in, waarbij wordt aangesloten op de thema’s die school-breed worden gedragen. Tijdens clustermomenten is het mogelijk dat de kinderen alvast kennis maken met de leerlingen van school. Zo leren zij langzaam de leerkrachten, het schoolgebouw en de leerlingen kennen. Ook nemen de peuters deel aan verschillende activiteiten zoals de opening of sluiting van een thema, optredens of activiteiten.

Gezamenlijke spelactiviteiten

Peuters en kleuters ontmoeten elkaar in spelactiviteiten. Wij bieden begeleid spel aan in de hoeken, om kinderen uit te dagen tot samenspel en verdieping in het spel aan te brengen. Onder schooltijd is er voldoende plek in het gebouw gerealiseerd waar de peuters zich ten alle tijden kunnen terugtrekken. Na schooltijd zijn verschillende speelruimtes ook toegankelijk voor de peuters, zo kan het jonge kind in een rustige veilige omgeving stap voor stap met de leid(st)er van de groep de schoolomgeving verkennen.

Zorg en warme overdracht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, wordt de overstap naar de basisschool gemaakt. De leid(st)er van onze peuterplusgroep zal in een gesprek met de toekomstige leerkracht de schriftelijke informatie over sommige kinderen mondeling toelichten. Dit gesprek zal, wanneer dit nodig is, 1-3 maanden voor de overstap naar de betreffende basisschool plaatsvinden. Bij de overstap naar de basisschool is het voor de toekomstige leerkracht belangrijk om te weten wat een kind al kan en op welke manier het beste met kind en ouders kan worden samengewerkt. In de nieuwe klas kan de leerkracht de door ons verstrekte informatie gebruiken in de werkwijze op de groep en het aanleren van schoolse vaardigheden.

Wilt u ook even binnenkijken?