Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeBSO & Peuterplusgroep De Verbeelding

BSO & Peuterplusgroep De Verbeelding

Kinderopvang Sterrenrijk werkt samen met haar onderwijspartners aan een concept waarbij opvang en onderwijs op een evenwichtige manier samen komen en waarbij de doorgaande lijn de rode draad vormt. Om nog beter op de doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs aan te sturen hebben wij de BSO ’s en de peuterplusgroepen gekoppeld aan de scholen. Op deze manier is het voor ons mogelijk nog beter aan te sluiten op het programma- en -aanbod van de scholen. Daarnaast houden wij op deze manier de lijntjes kort; zorg en overdracht worden nu makkelijker gearrangeerd.

Over het management van de BSO en peuterplusgroep

De prachtige locatie van De Verbeelding is sinds januari 2023 geopend. Het gebouw is voorzien van een moderne inrichting die het mogelijk maakt om opvang en onderwijs op een evenwichtige manier samen te brengen. 

Als manager vind ik het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers zich blijven ontwikkelen als professionals, daarbij is onder andere het aanbieden van actieve werkvormen op verschillende gebieden belangrijk. De doorgaande lijnen met de scholen en de zorg rondom elk kind staan bij mij hoog in het vaandel. Als team en als partners (opvang en onderwijs) blijven we elkaar inspireren.

- Maaike

Samen met de pedagogisch medewerkers zorg ik voor een veilige en uitdagende omgeving voor de kinderen. Bij De Verbeelding staan buiten activiteiten, sport & spel en creatieve activiteiten centraal.

BSO De Verbeelding

Bij onze buitenschoolse opvang worden kinderen tussen de 4 jaar en 13 jaar opgevangen. De voorschoolse opvang is van 7.00 uur tot 8.30 uur en de naschoolse opvang van 14.00 tot 19.00 uur. Tijdens studie- of vakantiedagen is het voor ouders mogelijk de kinderen de gehele dag onder te brengen van 7.00 tot 19.00 uur. De opvang vindt plaats in een compleet ingericht pand waar onderwijs en vrije tijd samen komen. Professionele pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een gevarieerd activiteitenaanbod en tijdens de vakanties worden er diverse leuke uitstapjes georganiseerd. De buitenschoolse opvang bestaat uit de volgende basisgroepen.

  • Onderbouwgroepen: 4 tot 7 jaar
  • Bovenbouwgroepen: 7 tot 13 jaar

Een gevarieerd aanbod, de workshops van Kleur in Cultuur, de gymlessen en natuurbeleving staan centraal in het dagprogramma. Natuurbeleving vinden wij zeer belangrijk en vanuit dit oogpunt organiseren wij dagelijks activiteiten buiten in de natuur. Wij vinden de natuur bij uitstek de omgeving  voor kinderen om te ontspannen, te ontdekken, te leren en te verwonderen.

“Wij zijn niet vies van regen, wind en modder en vinden dat elk seizoen mooie en nieuwe prikkels geeft aan de spelbeleving van het kind. Dit betekent dat kinderen en leidsters zich ook goed moeten kleden naar de weersomstandigheden”

Elke vakantie wordt er een uitdagend vakantieprogramma opgesteld. Het programma zit , “bomvol” leuke activiteiten en uitstapjes!

BSO locatie De Verbeelding is gesitueerd in het schoolgebouw van De Verbeelding. De basisgroepen van deze BSO zullen gevestigd zijn in het gebouw van basisschool 'De Verbeelding’. Een prachtig, uniek en volledig duurzaam gebouw. Een gebouw waar de opvang en onderwijs samenkomen. In een ecologische school en opvang is de natuur leidend om vanuit de ecologische gedachte, de theologische gedachte, de circulaire gedachte en vanuit de wereld van het zich ontwikkelende kind de school te vormen. Het gebouw, de omgeving, de bodem en de weersinvloeden vormen de biotoop waarin de leerlingen en de groeiende (levende) omgeving worden gevormd. 

Elk lokaal heeft een unieke uitstraling. Daarnaast beschikt het gebouw over een speellokaal en prachtige buitenruimte. 

Algemene voorzieningen (centrale ruimte, speelzaal) bevinden zich niet in een specifieke habitat, maar zijn onderdeel van de biotoop (het gebouw). Ze bevinden zich tussen de habitats en in de omringende buitenruimte. De verbinding tussen binnen en buiten en met de omgeving is hier maximaal voelbaar.

Bij de (buiten)BSO ligt veel nadruk op natuurbeleving en bieden wij dagelijks activiteiten buiten in de natuur aan. Dit concept past binnen onze visie en de visie van 'De Verbeelding'.  Opvang bieden in de huidige schoollocatie heeft vele voordelen. Naast dat het voor de kinderen een vertrouwde omgeving is, kan er mooi ingespeeld worden op de sociaal culturele praktijk in school. Zo gaan de kinderen straks ook tijdens de BSO de verzorging van planten op zich nemen en worden schoolprojecten breed gedragen.

Peuterplusgroep De Verbeelding

Om ervoor te zorgen dat kinderen zo fijn mogelijk doorstromen naar het basisonderwijs, kunnen ze instromen in één van de peuterplusgroepen. Kinderopvangorganisatie Sterrenrijk heeft sinds 16 januari 2023 een derde peuterplusgroep erbij in basisschool De Verbeelding. De succesvolle samenwerking wordt voortgezet! In de peuterplusgroep bieden wij  opvang aan voor peuters vanaf 3 jaar tot 4 jaar.  De opvang wordt van 07.00-19.00 uur aangeboden. In deze groepen werken de kinderen volgens de sociale praktijken en dagritme van de school.

Vol enthousiasme en plezier staan de juffen dagelijks klaar om de kinderen weer vrolijk te ontvangen. De peuterplusgroep is gevestigd nabij de kleutergroepen. De groep is voorzien van een mooie eigentijdse inrichting en heeft plek voor 14 kinderen. 

Nauwe samenwerking

Bijzonder aan de opvang in onze peuterplusgroep in basisschool De Verbeelding is de nauwe samenwerking met het onderwijs, om de kinderen op een speelse manier vertrouwd te maken met de werkwijze van de basisschool. Zo creëren opvang en onderwijs clustermomenten, waarin peuters en kleuters elkaar ontmoeten en samen tot spel komen. Samen in de hoeken spelen, je verwonderen tijdens het buitenspel of deelnemen aan gezamenlijke activiteiten (zoals Kerst, Sinterklaas of excursies) behoren tot de mogelijkheden in ons concept. Wij begeleiden de kinderen intensief tijdens dit proces van kennismaken, leren en ontdekken. Hierdoor verloopt de doorstroom naar de basisschool veelal soepel.

Zorg en warme overdracht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, wordt de overstap naar de basisschool gemaakt. De leid(st)er van onze peuterplusgroep zal in een gesprek met de toekomstige leerkracht de schriftelijke informatie over sommige kinderen mondeling toelichten. Dit gesprek zal, wanneer dit nodig is, 1-3 maanden voor de overstap naar de betreffende basisschool plaatsvinden. Bij de overstap naar de basisschool is het voor de toekomstige leerkracht belangrijk om te weten wat een kind al kan en op welke manier het beste met kind en ouders kan worden samengewerkt. In de nieuwe klas kan de leerkracht de door ons verstrekte informatie gebruiken in de werkwijze op de groep en het aanleren van schoolse vaardigheden.