Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeHet SterrenrijkSporten en bewegen

Sporten en bewegen

Kinderopvang Sterrenrijk hecht veel waarde aan vitaliteit en gezondheid. We gaan bewust om met voeding en beweging. Zo belangrijk dat meerdere sportmedewerkers bij ons werkzaam zijn. Deze pedagogisch medewerkers vervullen de functie van sport-coördinator.

Sportco├Ârdinatoren & uitgebreid assortimentSportcoördinatoren & uitgebreid assortiment

Bewegen is goed voor de gezondheid, de motorische ontwikkeling en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs nieuwe technische vaardigheden, samenwerken, grenzen verleggen, omgaan met regels, omgaan met winst en verlies, respect en sportief gedrag. Wij investeren hier graag in! Door ons uitgebreide assortiment aan sportmaterialen (van tennisballen en basketballen tot hoepels en horden) hebben de sportcoördinatoren de mogelijkheden om hun eigen sport- en spelactiviteiten te ontwikkelen.

De sportcoördinatoren  worden organisatie-breed ingezet. Niet alleen de naschoolse opvang profiteert van hun expertise maar ook de peuter(plus) groepen.

De grote schoolgymzaal

De grote schoolgymzaalDe grote schoolgymzaal wordt twee keer in de week gehuurd zodat de buitenschoolse opvang kinderen deel kunnen nemen aan verschillende activiteiten. Denk hierbij aan voetbal toernooitjes, maar ook basketballen, parcours en trefbal. Daarnaast werken wij ook met een sportprogramma genaamd Trixx. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 6 jaar en is gebaseerd op het stimuleren van verschillende motorische vaardigheden. Er wordt gewerkt met cycli van 10 weken. Ook stelt kinderopvang Sterrenrijk deelname plekjes beschikbaar voor kinderen uit de buurt (die op de betreffende dag niet aanwezig zijn of helemaal niet naar de opvang komen). Dit programma, Trixx, wordt erkend en ondersteund door de gemeente.

Overigens proberen wij ook op de behoefte van de kinderen in te spelen door tijdens het ‘vrij buitenspelen’ ook sport- en spelactiviteiten aan te bieden. Kinderen zijn dan vrij om te kiezen om deel te nemen. Zo blijft het aanbod breed.