Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeHet SterrenrijkOpvangsoortenDagopvang Sterrenrijk

Dagopvang

Bij kinderopvang Sterrenrijk worden kinderen tussen de 10 weken en 4 jaar opgevangen. Ouders hebben de mogelijkheid de kinderen vanaf 07.00 uur tot 19.00 onder te brengen in een veilige en verantwoorde omgeving, onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers. De dagopvang wordt aangeboden op onze hoofdlocatie aan de Richard Feynmanstraat 3.

Horizontale groepen

Kinderopvang Sterrenrijk werkt met horizontale groepen. In de horizontale groep worden de kinderen gerangschikt naar leeftijd. Hierdoor verschillen de leeftijden in een groep niet sterk  en kunnen er gerichte activiteiten naar ontwikkeling geboden worden. Wij bieden pedagogisch medewerkers de mogelijkheid zich te specialiseren in de doelgroep waarmee zij werken. De dagopvang bestaat uit zes ''horizontale" basisgroepen:

  1. Babygroepen: Sterretjes 1 & Sterretjes 2 
  2. Dreumesgroepen: Zonnetjes 1 & Zonnetjes 2
  3. Peutergroepen: Maantjes 1 & Maantjes 2

 

Veilige en prettige omgeving

De situatie in het dagverblijf is erop gericht om kinderen in een veilige en prettige omgeving de dag te laten doorbrengen. Hierbij wordt zowel in groepsverband als individueel bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Om de ontwikkeling van een kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het essentieel een goed pedagogisch klimaat te realiseren. Uitgangspunten van ons pedagogisch klimaat zijn de vier opvoeddoelen:

  1.             Emotionele veiligheid bieden
  2.             Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  3.             Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  4.             De kans bieden om zich waarden en normen van de samenleving eigen te maken