Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeHet SterrenrijkOpvangsoortenBSO

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Sterrenrijk heeft twee BSO locaties. BSO locatie 'Sterrenrijk' is gevestigd aan de Richard Feynmanstraat 3 en BSO locatie 'de Verwondering' is gevestigd aan de Richard Feynmanstraat 7. Begin 2023 openen wij onze derde BSO locatie De Verbeelding gevestigd aan de Burchard de Volderstraat.

Kinderopvang Sterrenrijk, basisschool 'het Universum' en basisschool 'de Verwondering' en basisschool 'De Verbeelding' vormen samen een campus in Nobelhorst. Samen met de Campuspartners zorgen wij voor een divers aanbod van activiteiten. De faciliteiten, ruimtes, inititieven worden gedeeld en breed gedragen binnen de Campus. Kinderopvang Sterrenrijk verzorgt de opvang van kinderen in de breedste zin van het woord!

Om nog beter op de doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs aan te sturen hebben wij de BSO ’s gekoppeld aan de scholen. Op deze manier is het voor ons mogelijk nog beter aan te sluiten op het programma- en -aanbod van beide scholen. Daarnaast houden wij op deze manier de lijntjes kort; zorg en overdracht worden nu makkelijker gearrangeerd.

Bij onze buitenschoolse opvang worden kinderen tussen de 4 jaar en 13 jaar opgevangen. De voorschoolse opvang is van 7.00 uur tot 8.30 uur en de naschoolse opvang van 14.00 tot 19.00 uur. Tijdens studie- of vakantiedagen is het voor ouders mogelijk de kinderen de gehele dag onder te brengen van 7.00 tot 19.00 uur. De opvang vindt plaats in een compleet ingericht pand waar onderwijs en vrije tijd samen komen. Professionele pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een gevarieerd activiteitenaanbod en tijdens de vakanties worden er diverse leuke uitstapjes georganiseerd. De buitenschoolse opvang bestaat uit de volgende basisgroepen.

  1. Onderbouwgroepen: 4 tot 7 jaar
  2. Bovenbouwgroepen: 7 tot 13 jaar
  3. Een gemengde groep: verschillende leeftijden samen

Een gevarieerd aanbod, de workshops van Kleur in Cultuur, de gymlessen en natuurbeleving staan centraal in het dagprogramma. Natuurbeleving vinden wij zeer belangrijk en vanuit dit oogpunt organiseren wij dagelijks activiteiten buiten in de natuur. Wij vinden de natuur bij uitstek de omgeving  voor kinderen om te ontspannen, te ontdekken, te leren en te verwonderen.

“Wij zijn niet vies van regen, wind en modder en vinden dat elk seizoen mooie en nieuwe prikkels geeft aan de spelbeleving van het kind. Dit betekent dat kinderen en leidsters zich ook goed moeten kleden naar de weersomstandigheden”.

Elke vakantie wordt er een uitdagend vakantieprogramma opgesteld. Het programma zit , “bomvol” leuke activiteiten en uitstapjes!

BSO locatie Sterrenrijk 

Bij BSO locatie 'Sterrenrijk' worden kinderen opgevangen aan de Richard Feynmanstraat 3. De locatie is voorzien van alle gemakken en beschikt over een buitenspeelterrein. De BSO is gevestigd op de eerste verdieping van ons gebouw. De ruime lokalen worden door zowel onderwijs als opvang gebruikt. Samen met sterrenschool 'het Universum' bouwen wij aan een vertrouwde en uitdagende leeromgeving voor de kinderen. Samenwerken en het delen van lokalen kent vele voordelen voor de kinderen. Naast dat het voor de kinderen een vertrouwde omgeving is, kan er mooi ingespeeld worden op de thema's waar de school mee werkt. Wij beschikken over de volgende atelier en ruimtes:
• Kleurrijk mode-atelier
• Uitnodigend theater
• Stoer techniekatelier
• Inspirerend crea-atelier
• Chill-out area voor ontspanning en games
• Koken in de keuken
• Natuurlijke buitenspeelplaats, met o.a. een “coole” hut, tafeltennis, speeleiland en modderkeuken

BSO locatie de Verwondering 

BSO locatie De Verwondering is gesitueerd in het schoolgebouw van De Verwondering. De basisgroepen van deze BSO zullen gevestigd zijn in het gebouw van basisschool 'De Verwondering’. Een prachtig, uniek en volledig duurzaam gebouw. Een gebouw waar de opvang en onderwijs samenkomen. Elk lokaal heeft een unieke uitstraling. Daarnaast beschikt het gebouw over een buitenlokaal en en prachtige buitenruimte. 

Bij de (buiten)BSO ligt veel nadruk op natuurbeleving en bieden wij dagelijks activiteiten buiten in de natuur aan. Dit concept past binnen onze visie en de visie van 'De Verwondering'.  Opvang bieden in de huidige schoollocatie heeft vele voordelen. Naast dat het voor de kinderen een vertrouwde omgeving is, kan er mooi ingespeeld worden op de sociaal culturele praktijk in school. Zo gaan de kinderen straks ook tijdens de BSO de verzorging van planten & dieren op zich nemen en worden schoolprojecten breed gedragen.

Tienerclub 

Leuk nieuws! Vanaf 23 augustus gaat de tienerclub van Campus Nobelhorst officieel van start!
Het concept voor de Tienerclub van Sterrenrijk is ontstaan uit de behoefte van de kinderen die een bepaalde leeftijd bereiken. Veel kinderen in de hoogste groepen van de basisschool vinden zichzelf te groot voor de bso. Je wordt een tiener, wilt veel zelf doen, zoekt vrijheid en avontuur op maar wilt vooral ook plezier hebben met je leeftijdsgenoten. We kunnen niet ontkennen dat het een bijna een primaire behoefte is voor deze kinderen.  Sterrenrijk draagt hier dan ook met liefde een steentje aan bij! De tienerclub biedt kinderen de mogelijkheid om hun dagbesteding zelfstandig in te vullen.

 

Exclusieve workshops voor tieners
Mediawijs

Een eigen plek!
Zelf kiezen waar en met wie je speelt/chilt
Aandacht voor positief gedrag
Coaching en huiswerkbgeleiding
  Wil je wat eten of drinken? Mag je dat zelf pakken!
  In overleg met de mentor een passend aanbod verzinnen
                                                                   The sky is the limit!