Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Groepen

Voor verschillende leeftijden

Kinderopvang Sterrenrijk beschikt over verschillende groepen en locaties. De opvang is onderverdeeld in dagopvang en buitenschoolse opvang. De gehele organisatie bestaat uit vier units.  Unit 1 & 2 betreffen de dagopvang. Unit 3 & 4 betreffen de buitenschoolse opvang. Units bestaan uit stamgroepen & basisgroepen met kinderen van nagenoeg dezelfde leeftijd. Met de keuze voor het werken in units willen we tegemoet komen aan onze sterke wens om te gaan met verschillen tussen kinderen.Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen manier ontwikkelen en is de zorg rondom het kind centraal geregeld

Dagopvang

Op onze kinderopvang worden kinderen tussen de 10 weken en 4 jaar opgevangen. Ouders kunnen hun kinderen vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur onderbrengen in een veilige en verantwoorde omgeving, onder begeleiding van professionele leidsters/leiders. De kinderopvang is van maandag tot en met vrijdag geopend.

Unit 1

De babygroepen: de Sterretjes 1, de Sterretjes 2
Op onze babygroepen worden kinderen tussen de 10 weken en ongeveer 1 jaar opgevangen. Bij de opvang van baby’s is het ritme van thuis is leidend. De groepen zijn uitgerust met het nieuwste meubilair. Sterrenrijk heeft 2 babygroepen. Eén babygroep bestaat uit maximaal 9 baby’s met 3 vaste babyleidsters.

De dreumesgroepen: de Zonnetjes 1, de Zonnetjes 2
Op onze dreumesgroep worden kinderen tussen 1 jaar en ongeveer 2 jaar opgevangen. Op de dreumesgroep wordt er een begin gemaakt met het aanleren van een dagritme. Kinderopvang Sterrenrijk heeft 2 dreumesgroepen. Eén dreumesgroep bestaat uit maximaal 10 dreumesen met 2 vaste dreumesleidsters en één dreumesgroep bestaat uit maximaal 15 dreumesen met 3 vaste dreumesleidsters.

Unit 2

De peutergroepen: de Maantjes 1, de Maantjes 2, de Melkweg, de Wondertjes
Op peutergroepen de Maantjes worden kinderen tussen 2 jaar en 4 jaar opgevangen. Op de peuterplusgroepen de Melkweg en de Wondertjes worden kinderen tussen 3 jaar en 4 jaar opgevangen. Essentieel in de peutergroepen is het aanbieden van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en de doorgaandelijn naar het basisonderwijs. Elke peutergroep heeft plek voor maximaal 16 kinderen per dag. Per dag staan er twee vaste leidsters op de groep. De kinderen worden begeleid door gediplomeerd pedagogische medewerkers die nauw samenwerken met de leerkrachten van de basisscholen. Peutergroepen de Maantjes 1 en de Maantjes 2 zijn gevestigd in het gebouw van Sterrenrijk aan de Richard Feynmanstraat 3. Peuterplusgroep de Melkweg is gevestigd in het schoolgebouw van Het Universum aan de Max Planckstraat. Peuterplusgroep de Wondertjes is gevestigd in het schoolgebouw van De Verwondering aan de Marie Curielaan.

Buitenschoolse opvang

Op de BSO worden de kinderen van 4 jaar tot 13 jaar opgevangen. BSO wordt aangeboden buiten de schooltijden. De kinderen kunnen voor of na schooltijd, tijdens studiedagen en vakanties bij de BSO terecht.

Unit 3

Unit 3 wordt gezien als “ de onderbouw-unit“. In deze unit worden kinderen van 4 jaar tot 7 jaar opgevangen. De unit bestaat uit twee basisgroepen van 20 kinderen en een basisgroep van 16 kinderen:

  • Raketjes
  • Astronauten
  • Vulkaan 

Unit 4

Unit 4 wordt gezien als “ de midden/bovenbouwunit“. In deze unit worden kinderen van 5 jaar tot 13 jaar opgevangen. Binnen deze unit hebben wij gekozen voor een groep met ruime leeftijdsgrenzen (5 jaar tot en met 10 jaar). Er zijn drie basisgroepen van 20 kinderen en een basisgroep van 12 kinderen:

  • Rangers
  • Ruimteschip
  • SpaceShuttle
  • Bliksem 

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang is van 07.00 uur tot 08.30 uur. Om 07.30 krijgen de kinderen die aanwezig zijn een ontbijt aangeboden. Wij ontbijten tot 08.00 uur.

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang is van 14.00 uur tot 19.00 uur. Na een gezamenlijk welkom zijn er diverse ontspanningsmogelijkheden in verschillende ruimtes.

Vakantie en studiedagen

Tijdens vakantie en studiedag is de opvang van 07.00 uur tot 19.00 uur geopend. Ouders ontvangen voorafgaand (schoolvakanties) een uitgebreide planning.

*alle vakanties zijn wij geopend, behalve de week tussen kerst en oud op nieuw zijn we gesloten.