Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Pedagogisch begeleid

Een vertrouwde en stimulerende omgeving voor uw kind

Pedagogische beleid

Een pedagogisch klimaat

Sterrenschool het Universum biedt ouders de mogelijkheid te kiezen voor een pedagogisch beleid voor Opvang en Onderwijs. Uw kind verblijft in een vertrouwde omgeving tot aan het moment dat uw kind de basisschool verlaat. Dit vormt een herkenbare manier van spelend leren en lerend spelen. Het pedagogisch beleid is geen onveranderlijk plan. Indien er nieuwe ontwikkelingen aandienen, nieuwe ideeën of wetswijzigingen kan dit leiden tot aanpassing van het beleid.

Algemeen

Wij gaan uit van de basisbehoeften van het kind en van de vier pedagogische basisdoelen, die professor J.M.A. Riksen-Walraven heeft geformuleerd voor de

opvoeding van kinderen in het gezin en de kinderopvang. De basisbehoeften van het kind en de vier opvoeddoelen zijn elkaars aanvullende componenten in het pedagogisch beleid.

De basisbehoeften van het kind

  1. Competentie: geloven en plezier hebben in je eigen kunnen;
  2. Relatie; beseffen dat mensen je waarderen en met je willen omgaan;
  3. Autonomie; voelen dat je iets kunt ondernemen, ook zonder hulp van anderen.

Om de ontwikkeling van een kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het essentieel een goed pedagogisch klimaat te realiseren. Uitgangspunten van ons pedagogisch klimaat zijn de vier opvoeddoelen:

  1. Emotionele veiligheid bieden
  2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  4. De kans bieden om zich waarden en normen, de “cultuur” van de samenleving eigen te maken

De basisbehoeften van het kind en het realiseren van een optimale pedagogisch klimaat, ondersteunen wij door een professionele aanpak:

  1. Interactie; een goede wisselwerking tussen kind, leerkracht, pedagogisch medewerker, ouders en kinderen onderling.
  2. Differentiatie/maatwerk; op verschillende niveaus instructie en de verwerking.
  3. Management; een goede organisatie binnen de werkgroepen.

 

Pedagogisch beleidsplan 2018-2019:

Bij deze informeren wij u dat ons pedagogisch beleidsplan in te zien is op onze locatie. U kunt ten alle tijden aangeven dat u het plan wilt inzien. Indien u behoefte heeft aan een digitaal bestand kunt u dit aangeven via de mail en zullen wij u het plan toesturen. Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.