Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Groepen

Voor verschillende leeftijden

De twee basisscholen, het Universum en de Verwondering, vormen samen met kinderopvang Sterrenrijk een onderwijscampus in Nobelhorst. In deze organisatie streven wij naar een evenwichtige manier om basisonderwijs en opvang samen te laten komen en een goede doorlopende lijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar te borgen. Als kinderopvang organisatie maken wij verbinding met beide onderwijsvormen en realiseren wij een doordacht dagprogramma waarin ontwikkeling, opvoeding en ontspanning centraal staat.
De kinderopvang is onderverdeeld in dagopvang en buitenschoolse opvang. De opvang is geopend van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Dagopvang

Op de dagopvang worden kinderen tussen de tien weken en vier jaar opgevangen. Ouders kunnen hun kinderen onderbrengen in onze veilige en verantwoorde omgeving, onder begeleiding van pedagogische professionals. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag, ook tijdens vakanties*. Vanuit onze pedagogische visie bieden wij kinderen vanaf 2 jaar voorschoolse educatie aan, om hun start zo kansrijk mogelijk te laten zijn.

De babygroep: De Sterretjes

Op onze babygroep worden kinderen tussen de 10 weken en 1 jaar opgevangen. De babygroep is ingericht op deze leeftijd. Het ritme van thuis wordt aangehouden. Sterrenrijk heeft 1 babygroep. De groepen worden begeleid door vaste babyleidsters.

De dreumesgroep: De Zonnetjes

Op onze dreumesgroep worden kinderen tussen 1 jaar en 2 jaar opgevangen. De dreumes-groep begint met het aanleren van een dagritme. Op de dreumesgroep wordt er een start gemaakt met thematisch werken. Sterrenrijk heeft 1 dreumesgroep. De groepen worden begeleid door vaste dreumesleidsters.

De peutergroep: De Maantjes

Op onze jongste peutergroep worden kinderen tussen 2 jaar en 3 jaar opgevangen. Op deze groep starten wij met een Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) programma, de kinderen volgen een dagritme waarin ontdekken, ontwikkelen en ontspannen centraal staat.

De peuterplusgroep: de Melkweg

Op onze peuterplus-groep worden kinderen tussen de 3 en 4 jaar opgevangen. Essentieel in de peutergroep is het aanbieden van VVE en de doorgaande lijn naar het basisonderwijs. De kinderen worden begeleid door vaste peuterleidsters, die nauw samenwerken met de kleuterjuffen van het basisonderwijs.

Buitenschoolse opvanggroepen: Raketjes (onderbouw), Astronauten(onderbouw/middenbouw), Ruimteschip(middenbouw) en Space Shuttle(bovenbouw).
In onze nieuwe locatie, medio 2019, krijgen wij er extra groepen bij: Rangers, Vulkaan, Bliksem.

Op onze BSO-groepen worden de kinderen van 4 tot 13 jaar opgevangen. BSO wordt aangeboden buiten de schooltijden. De kinderen kunnen gebruik maken van voorschoolse- en naschoolse opvang, ook tijdens studiedagen en vakantie* kunnen ze bij de BSO terecht.

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang is van 07.00 uur tot 08.30 uur. Om 07.30 krijgen de kinderen die aanwezig zijn een ontbijt aangeboden. Wij ontbijten tot 08.00 uur.

Naschoolse opvang

Na schooltijd komen de kinderen bijeen in de huiskamer. Na een gezamenlijk welkom zijn er diverse ontspanningsmogelijkheden in verschillende ruimtes. In het pedagogisch werkplan BSO leest u meer over de ontspanningsmogelijkheden.

*alle vakanties zijn wij geopend, behalve de week tussen kerst en oud op nieuw zijn we gesloten.