Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Groepen

Voor verschillende leeftijden

Sterrenschool het Universum is een organisatie waarbij basisonderwijs en opvang op een evenwichtige manier samen komen. Met een pedagogisch klimaat en doorlopende leerlijnen van 0-13 jaar. Een organisatie waarin Onderwijs, Ontwikkeling, Opvoeding, Ontspanning en Opvang evenwichtig tot een dagprogramma komen. De kinderopvang binnen het Universum heet Sterrenrijk. De kinderopvang is onderverdeeld in dagopvang en buitenschoolse opvang.

Dagopvang

Op kinderopvang Sterrenrijk worden kinderen tussen de 10 weken en 4 jaar opgevangen. Ouders kunnen hun kinderen vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur onderbrengen in een veilige en verantwoorde omgeving, onder begeleiding van professionele leidsters. De kinderopvang is van maandag t/m vrijdag geopend, ook tijdens de vakanties. Vanuit onze pedagogische visie bieden wij alle kinderen vanaf 2 jaar voorschoolse educatie aan, om hun start op de basisschool zo kansrijk mogelijk te laten zijn. Dagopvang wordt aangeboden op dezelfde locatie waar ook een peutergroep wordt aangeboden. Beide voorzieningen worden in aparte lokalen aangeboden. Wij werken met homogene groepen.

De babygroep: De Sterretjes

Op onze babygroep worden kinderen tussen de 10 weken en 1,5 jaar opgevangen. De babygroep is ingericht op deze leeftijd. Het ritme van thuis wordt aangehouden. Sterrenrijk heeft 1 babygroep. De groepen worden begeleid door vaste babyleidsters.

De dreumesgroep: De Zonnetjes

Op onze dreumesgroep worden kinderen tussen 1,5 jaar en 2,5 jaar opgevangen. De dreumes-groep begint met het aanleren van een dagritme. Op de dreumesgroep wordt er een start gemaakt met thematisch werken. Sterrenrijk heeft 1 dreumesgroep. De groepen worden begeleid door vaste dreumesleidsters.

De peutergroep: De Maantjes

Op onze peutergroep worden kinderen tussen 2,5 jaar en 4 jaar opgevangen. Essentieel in de peutergroep is het aanbieden van VVE en de doorgaande lijn naar het basisonderwijs. Sterrenrijk heeft 1 peutergroep. De kinderen worden begeleid door vaste peuterleidsters die nauw samenwerken met de kleuterjuffen. Het peuterlokaal is bevindt zich ook naast de kleuterklassen.

Buitenschoolse opvang: Raketjes, Astronauten en Space Shuttle

Op onze BSO-groepen worden de kinderen van 4 tot 13 jaar opgevangen. BSO wordt aangeboden buiten de schooltijden. De kinderen kunnen gebruik maken van voorschoolse- en naschoolse opvang, ook tijdens studiedagen en vakantie kunnen ze bij de BSO terecht.

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang is van 07.00 uur tot 08.30 uur. Om 07.30 krijgen de kinderen die aanwezig zijn een ontbijt aangeboden. Wij ontbijten tot 08.00 uur.

Naschoolse opvang

Na schooltijd komen de kinderen bijeen in de huiskamer. Na een gezamenlijk welkom zijn er diverse ontspanningsmogelijkheden in verschillende ruimtes. In het pedagogisch werkplan BSO leest u meer over de ontspanningsmogelijkheden.